BezoekadresZandstraat 14a - 5066 CA MoergestelPostadresPostbus 52 - 5066 ZH MoergestelTelefoon013 513 1337Fax013 513 29 10E-mailinfo@vanderzanden.nl   
Projectinformatie

Herinrichting ’t Look Zuid te Veldhoven

Toegevoegd op 16 juni 2017

Update voortgang werkzaamheden project Herinrichting ’t Look Zuid te Veldhoven

De herinrichting van de wijk is ondertussen alweer verschillende maanden in uitvoering en de werkzaamheden in onderstaande straten zijn inmiddels volledig afgerond:

Fase A1: De Glazenmaker                  Fase B1: De Pottenbakker
Fase A2: De Sondervick                     Fase B2: De Pottenbakker
Fase A3: De Vleeshouwer
Fase A4: De Suikerbakker
Fase A5: De Veender
Fase A6: De Glazenmaker

Hierbij volgt een update van de stand van zaken en een globale planning voor de aankomende straten:

De Hovenier
Door onvoorziene omstandigheden en slechte weersomstandigheden heeft de uitvoering in de Hovenier helaas vertraging opgelopen.
Momenteel zijn we druk bezig met de bestratingswerkzaamheden in de Hovenier.
We verwachten de bestratingswerkzaamheden in de Hovenier deze week (vrijdag 30 maart) af te ronden.
De werkzaamheden aan de betonpaden worden volgende week (vrijdag 6 april) afgerond.
Het betonpad richting de Steenzager wordt ook direct aangebracht.

De Steenzager
In overleg met de gemeente zijn we na de rioleringswerkzaamheden tussen de Hovenier en Steenzager in het verlengde doorgegaan in de Steenzager.
We werken vanaf de zuidzijde Steenzager in de richting van het Pottenbakkererf en vervolgens vanaf het Pottenbakkererf richting de Nijverheidslaan.
Tot slot worden de werkzaamheden aan de oostzijde van de Steenzager uitgevoerd.
Hierbij starten we aan de zuidzijde en werken we richting de Nijverheidslaan.
De werkzaamheden in het middengedeelte van de Steenzager en Steenzagererf worden aansluitend uitgevoerd.
Naar verwachting worden alle werkzaamheden op de Steenzager in juni afgerond.

De globale planning ziet er als volgt uit:

Maart: start werkzaamheden zuidzijde Steenzager t/m Pottenbakkererf
April: aanleg riolering en bestrating zuidzijde Steenzager t/m Pottenbakkererf gereed
Mei: aanleg riolering en bestrating vanaf Pottenbakkererf richting Nijverheidslaan gereed
Juni: aanleg riolering en bestrating oostzijde Steenzager gereed
aanleg riolering en bestrating middengedeelte Steenzager en Steenzagerf gereed

De Olieslager
De werkzaamheden in het Glazenmakererf / Olieslager starten in april.
We werken vervolgens vanaf de Nijverheidslaan in de richting van het Glazenmakererf.
Hier aangekomen worden de werkzaamheden in het middengedeelte van de Olieslager uitgevoerd.
Zodra het middengedeelte gereed is, wordt vanaf het Glazenmakererf de zuidzijde en vervolgens oostzijde van de Olieslager aangelegd.
Tot slot worden de werkzaamheden in het Olieslagererf uitgevoerd.
Naar verwachting worden alle werkzaamheden op de Olieslager in juli afgerond.

De globale planning ziet er als volgt uit:

April: start werkzaamheden Glazenmakererf
aanleg riolering en bestrating Glazenmakererf gereed
aanleg riolering en bestrating vanaf Nijverheidslaan richting Glazenmakererf gereed
Mei: aanleg riolering en bestrating middengedeelte Olieslager gereed
Juni: aanleg riolering en bestrating zuidzijde en oostzijde Olieslager gereed
Juli: aanleg riolering en bestrating Olieslagererf gereed

De geelgieter
Zodra de werkzaamheden in de Steenzager volledig uitgevoerd zijn, starten we vervolgens met de werkzaamheden in de Geelgieter.
We verwachten in juli te starten.
We gaan er vanuit dat alle werkzaamheden in de Geelgieter voor de bouwvakantie zijn afgerond, eind juli.

Aanvullende informatie voor uitvoering
De bovenstaande planning van de werkzaamheden is globaal.
Zodra we met de werkzaamheden in de straat starten, ontvangen de bewoners meer specifieke informatie over uitvoeringsdata, de verwachte overlast en maatregelen om de overlast te beperken.

Wij begrijpen dat onze werkzaamheden overlast met zich meebrengen.
Wij proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig zo snel mogelijk af te handelen.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Joop Willems,
te bereiken op telefoonnumer: 013-513 13 37 of via look@vanderzanden.nl

Opvolgende werkzaamheden collega’s
Het verwijderen/plaatsen van de nieuwe lichtmasten wordt aansluitend aan de aanleg van de bestrating gedaan.
Daarna wordt tevens de groenvoorziening aangebracht. Zodra de planning hiervan bekend is, wordt u hierover geïnformeerd door de betreffende aannemers.

 

Terug naar het overzicht

Projecten In de kijker

Van der Zanden staat aan de basis van succesvolle projecten in grond-, weg-, waterbouw en natuurontwikkeling.

Denkt u ons nodig te hebben? Of heeft u een dringende vraag?

Neem vrijblijvend contact op
Top
Menu