BezoekadresZandstraat 14a - 5066 CA MoergestelPostadresPostbus 52 - 5066 ZH MoergestelTelefoon013 513 1337Fax013 513 29 10E-mailinfo@vanderzanden.nl   
Projectinformatie

Herinrichting ’t Look Zuid te Veldhoven

Toegevoegd op 16 juni 2017

Update voortgang werkzaamheden project Herinrichting ’t Look Zuid te Veldhoven

De herinrichting van de wijk is ondertussen alweer verschillende maanden in uitvoering en de werkzaamheden in onderstaande straten zijn inmiddels volledig afgerond:

Fase A1: De Glazenmaker                  Fase B1: De Pottenbakker
Fase A2: De Sondervick                     Fase B2: De Pottenbakker
Fase A3: De Vleeshouwer                  Fase B3: De Hovenier
Fase A4: De Suikerbakker                 Fase B4: De Hovenier
Fase A5: De Veender                          Fase B5: De Hovenier
Fase A6: De Glazenmaker

De Steenzager
In overleg met de gemeente zijn we na de rioleringswerkzaamheden tussen de Hovenier en Steenzager in het verlengde doorgegaan in de Steenzager.
We werken vanaf de zuidzijde Steenzager in de richting van het Pottenbakkererf en vervolgens vanaf het Pottenbakkererf richting de Nijverheidslaan.
Tot slot worden de werkzaamheden aan de oostzijde van de Steenzager uitgevoerd.
Hierbij starten we aan de zuidzijde en werken we richting de Nijverheidslaan.
De werkzaamheden in het middengedeelte van de Steenzager en Steenzagererf worden aansluitend uitgevoerd.
Naar verwachting worden alle werkzaamheden op de Steenzager in juni afgerond.

De globale planning ziet er als volgt uit:

Maart: start werkzaamheden zuidzijde Steenzager t/m Pottenbakkererf
April: aanleg riolering en bestrating zuidzijde Steenzager t/m Pottenbakkererf gereed
Mei: aanleg riolering en bestrating vanaf Pottenbakkererf richting Nijverheidslaan gereed
Juni: aanleg riolering en bestrating oostzijde Steenzager gereed
aanleg riolering en bestrating middengedeelte Steenzager en Steenzagerf gereed

De Olieslager
De werkzaamheden in het Glazenmakererf / Olieslager starten in april.
We werken vervolgens vanaf de Nijverheidslaan in de richting van het Glazenmakererf.
Hier aangekomen worden de werkzaamheden in het middengedeelte van de Olieslager uitgevoerd.
Zodra het middengedeelte gereed is, wordt vanaf het Glazenmakererf de zuidzijde en vervolgens oostzijde van de Olieslager aangelegd.
Tot slot worden de werkzaamheden in het Olieslagererf uitgevoerd.
Naar verwachting worden alle werkzaamheden op de Olieslager in juli afgerond.

De globale planning ziet er als volgt uit:

April: start werkzaamheden Glazenmakererf
aanleg riolering en bestrating Glazenmakererf gereed
aanleg riolering en bestrating vanaf Nijverheidslaan richting Glazenmakererf gereed
Mei: aanleg riolering en bestrating middengedeelte Olieslager gereed
Juni: aanleg riolering en bestrating zuidzijde en oostzijde Olieslager gereed
Juli: aanleg riolering en bestrating Olieslagererf gereed

De geelgieter
Volgens eerdere planning zouden de werkzaamheden in juni / juli uitgevoerd gaan worden en voor de zomervakantie gereed zijn.
De werkzaamheden zijn helaas vertraagd. Hierdoor kunnen we niet op tijd starten in De Geelgieter.
De herinrichting van De Geelgieter kan niet voor de zomervakantie worden afgerond.
We willen voorkomen dat de straat niet toegankelijk is in de zomervakantie.
In overleg met de gemeente is besloten om de reconstructie van De Geelgieter uit te stellen tot na de zomervakantie.

De huidige situatie van De Geelgieter blijft tot na de zomervakantie gehandhaafd.
We begrijpen dat dit geen ideale situatie is. We zorgen ervoor dat de straat voor de zomervakantie opgeruimd is.
Alle materialen in en rondom De Geelgieter worden verwijderd en de straat wordt geveegd.

Na de zomervakantie starten we op maandag 20 augustus met de werkzaamheden in De Geelgieter.
We verwijderen de verharding en graven een sleuf om het nieuwe riool aan te leggen.
Na het leggen van het riool leggen we de bestrating aan.
We verwachten de werkzaamheden in De Geelgieter eind september af te ronden.

Aanvullende informatie voor uitvoering
De bovenstaande planning van de werkzaamheden is globaal.
Zodra we met de werkzaamheden in de straat starten, ontvangen de bewoners meer specifieke informatie over uitvoeringsdata, de verwachte overlast en maatregelen om de overlast te beperken.

Wij begrijpen dat onze werkzaamheden overlast met zich meebrengen.
Wij proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig zo snel mogelijk af te handelen.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Joop Willems,
te bereiken op telefoonnumer: 013-513 13 37 of via look@vanderzanden.nl

Opvolgende werkzaamheden collega’s
Het verwijderen/plaatsen van de nieuwe lichtmasten wordt aansluitend aan de aanleg van de bestrating gedaan.
Daarna wordt tevens de groenvoorziening aangebracht. Zodra de planning hiervan bekend is, wordt u hierover geïnformeerd door de betreffende aannemers.

 

Terug naar het overzicht

Projecten In de kijker

Van der Zanden staat aan de basis van succesvolle projecten in grond-, weg-, waterbouw en natuurontwikkeling.

Denkt u ons nodig te hebben? Of heeft u een dringende vraag?

Neem vrijblijvend contact op
Top
Menu