Asbestsanering

Van begin tot einde in betrouwbare handen.

Vakkundig en gekwalificeerd

Het vakkundig verwijderen van asbesthoudend materiaal is noodzakelijk om schade aan mens en milieu te voorkomen. Hieraan zitten veel wettelijke regels en voorschriften verbonden. Wij werken volgens het wettelijk vastgestelde certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering en uitsluitend met vakkundige en gekwalificeerd specialisten bestaande uit ‘Deskundig Toezichthouders Asbestsloop (DTA)’ en ‘Deskundig Asbestverwijderaars (DAV)’.

Ook het voorbereidende traject, zoals het uitvoeren van een inventarisatie en het aanvragen van een vergunning kunnen wij voor u verzorgen.