Bodemsanering

Bodemonderzoek

Voordat grondwerk kan worden uitgevoerd, moet worden nagegaan of de grond schoon is. Navraag bij de gemeente of provincie kan dit inzicht geven; als er geen gegevens bekend zijn, is historisch onderzoek verplicht. Wanneer een locatie verdacht is moet een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Dit is vaak het geval in binnensteden, op oude industrieterreinen of bij bedrijfsgebouwen. Als er sprake is van bodemvervuiling, is een aanvullend bodemonderzoek soms noodzakelijk.

Naast het uitvoeren van een bodemsanering kunnen wij advies geven en optimalisaties doorvoeren en deze verwerken in een saneringsplan en vergunningstraject.

Wij zijn in het bezit van het certificaat BRL 7001 Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden en BRL 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. Ons personeel en materieel zijn specifiek voor saneringen gecertificeerd, gekeurd en uitgerust. Door onze ervaring en kennis kunnen wij snel schakelen tijdens de uitvoering van een geplande – maar ook bij een onvoorziene – sanering. Bovendien werken wij met vaste afzetlocaties, waardoor de efficiënte stroming van verontreinigde grond gewaarborgd is.

Gezondheid en veiligheid

Wij hebben ervaring met zeer omvangrijke bodemsaneringsprojecten die een grote impact op de leefomgeving hebben. De gezondheid en veiligheid van omwonenden, medewerkers, flora en fauna hebben daarbij altijd onze hoogste prioriteit.