Chroom-6 sanering

Juiste kennis en apparatuur

In het verleden zijn op veel metalen een chroom-6 primer aangebracht. Voorbeelden waarbij chroom-6 aanwezig kan zijn: bruggen, treinen, stalen leidingen, hekwerken, kozijnen, lantaarnpalen, enz.

Chroom-6 is niet gevaarlijk zolang het zit opgesloten in de verf. Zodra het materiaal bewerkt wordt (zagen, slijpen, schuren, stralen, etc.) komt de stof vrij welke een risico vormt voor mens en milieu. Wij behandelen het verwijderen van chroom-6 in de praktijk hetzelfde als het saneren van asbest. Dit betekend dat de saneringsmethode bepaald welke veiligheidsvoorzieningen getroffen moeten worden zodat onze mensen op een veilige manier de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wij beschikken over de benodigde kennis en apparatuur om deze saneringen op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren.