Missie en visie

Van der Zanden werkt Vindingrijk, Deskundig en Zuiver.

Missie

Onze missie is een bijdrage leveren aan het ontzorgen van opdrachtgevers bij het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte zonder hierbij tekort te doen aan de eisen en wensen van de huidige gebruikers.

Visie

Door de toenemende drukte en modernisering en de hiermee gepaard gaande klimaatveranderingen, blijft de vraag naar veiligheid en (milieu)bewustzijn toenemen. Met innovatieve en duurzame oplossingen realiseren wij samen met onze opdrachtgevers projecten welke met het eindresultaat voorzien in deze vraag. Door onze kennis te delen, nemen wij het voortouw in het proces van voorbereiding, uitvoering en nazorg, wat leidt tot een verwacht eindresultaat en dus een tevreden opdrachtgever.

Waar herken je ons aan?
Vindingrijk
Deskundig
Zuiver