Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zo is het vanzelfsprekend dat we bij Van der Zanden alle nodige maatregelen treffen om de veiligheid tijdens het realiseren van de projecten te waarborgen.

Onze VCA-bedrijfscertificering laat zien dat we veilig en gezond werken belangrijk vinden en toont aan dat onze procedures en ons beleid op dit gebied op orde zijn. Daarnaast zijn we ook gecertificeerd voor de veiligheidsladder. Deze veiligheidsladder toont aan dat we (meetbaar) aandacht besteden aan veiligheidsbewustzijn en het stimuleren van veilig gedrag in de praktijk.