BezoekadresZandstraat 14a - 5066 CA MoergestelPostadresPostbus 52 - 5066 ZH MoergestelTelefoon013 513 1337Fax013 513 29 10E-mailinfo@vanderzanden.nl   
Nieuws

Herinrichting Steemertseweg

Toegevoegd op 9 april 2021
Opruimwerkzaamheden Freeswerkzaamheden Grondwerkzaamheden Rioolwerkzaamheden Aanbrengen asfalt- en elementenverhardingen Bijkomende werkzaamheden

Rioolmaatregelen wateroverlast Keizerstraat

Toegevoegd op 9 april 2021
Opruimingswerkzaamheden Grondwerkzaamheden Verkeersmaatregelen Leidingwerk Aanbrengen verhardingen Aanbrengen opsluitingen Groenvoorziening Bijkomende werkzaamheden

Sportlaan

Toegevoegd op 9 april 2021
Toepassen verkeersmaatregelen Toepassen van bemaling Graven proefsleuven Opruimingswerkzaamheden Het rooien van bomen inclusief stobben Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond Het aanbrengen van riolering en kolken Het aanbrengen van elementenverharding Het aanbrengen van kantopsluitingen... Lees verder

WRM Campenhoef

Toegevoegd op 9 april 2021
Opruimingswerkzaamheden Grondwerkzaamheden Beplantingswerkzaamheden Verhardingswerkzaamheden Het verrichten van bijkomende werkzaamheden Het onderhouden van de gemaakte werken

Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon

Toegevoegd op 9 april 2021
 Voorbereidende werkzaamheden Grondwerkzaamheden Saneringswerkzaamheden Opbreken en aanbrengen elementenverharding Opbreken en aanbrengen asfaltverharding Opbreken en aanbrengen riolering Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen Herstraten / herstellen elementenverharding Verwijderen en aanbrengen groenvoorzieningen Overige bijkomende werkzaamheden

WRM De Bulders deelgebied 1 en 3

Toegevoegd op 9 april 2021
Het verrichten van opruimingswerkzaamheden Het uitvoeren van grondwerk Het aanbrengen van riolering Het aanbrengen van funderingslagen Het aanbrengen van asfaltbetonverhardingen Het (her)straten van bestratingen Het aanbrengen van betonbanden Het aanbrengen van beplantingen Aanbrengen inrichtingselementen zoals... Lees verder

BRM en WRM Lage Heide

Toegevoegd op 9 april 2021
Voorbereidende werkzaamheden Grondwerkzaamheden Opbreken en aanbrengen fundering Opbreken en aanbrengen elementenverharding Opbreken en aanbrengen riolering Opbreken en aanbrengen kolken (incl. aansluitleidingen) Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen Herstraten / herstellen elementenverharding Verwijderen en aanbrengen groenvoorzieningen Overige bijkomende... Lees verder

BRM Celsius fase 4

Toegevoegd op 9 april 2021
Opnemen open verharding Aanbrengen open verharding Opbreken riolering Aanbrengen riolering Grondwerk Bijkomende werkzaamheden

Herinrichting Leunisdijk

Toegevoegd op 9 april 2021
Het uitvoeren van opruimwerkzaamheden Het uitvoeren van grondwerkzaamheden Het aanbrengen van een retentievoorziening Het aanbrengen van rioleringen Het renoveren van rioleringen d.m.v. relining Het aanbrengen van verhardingen Het aanbrengen van terreininrichting(en) Het uitvoeren van algemene... Lees verder

Quirijnstok fase 3 + WRM De Nobelstraat

Toegevoegd op 9 april 2021
Opruimingswerkzaamheden Grondwerkzaamheden Rioleringswerkzaamheden Verhardingswerkzaamheden Openbare verlichting Groenwerkzaamheden Het verrichten van bijkomende werkzaamheden Het onderhouden van de gemaakte werken

WRM Burgemeester van de Mortelplein

Toegevoegd op 9 april 2021
Instellen tijdelijke verkeersmaatregelen Grondwerkzaamheden (kleine) rioleringswerkzaamheden Bestratingswerkzaamheden Aanbrengen verkeersmeubilair

BRM De Kolenvense Akkers

Toegevoegd op 30 oktober 2020
Grondwerkzaamheden Rioleringswerkzaamheden Funderingswerkzaamheden Bestratingswerkzaamheden Asfalteringswerkzaamheden Bijkomende werkzaamheden

Bouwplan Schrijverskwartier

Toegevoegd op 30 oktober 2020
Sloopwerkzaamheden: Sloopwerkzaamheden sporthal 't Spant' Bouwrijp- en woonrijp maken: Opbreken elementenverharding  Verwijderen groen Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond Aanbrengen rioleringen Aanbrengen bestratingen Aanleg groen

Herinrichting De Nieuwe Erven te Liempde

Toegevoegd op 12 oktober 2020
Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden Het verwijderen van bestratingen en kantopsluitingen Het verwijderen van groenvoorzieningen en stobben Het verwijderen van markering en bebording Het uitvoeren van grondwerk Het toepassen van bemaling Het aanbrengen van hoofdriolering... Lees verder

WRM Willemsbuiten fase 5 en 6

Toegevoegd op 23 juni 2020
Opruimingswerkzaamheden; Grondwerkzaamheden; Rioleringswerkzaamheden; Verhardingswerkzaamheden; Groenwerkzaamheden; Onderhoud.

Herinrichting Heuvelstraat

Toegevoegd op 23 juni 2020
Voorbereidende  werkzaamheden; Grondwerkzaamheden; Opbreken en aanbrengen elementenverharding; Opbreken en aanbrengen riolering; Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen; Herstraten / herstellen elementenverharding; Verwijderen van groenvoorzieningen; Aanbrengen van groeiplaatsverbeteringen t.b.v. nieuwe bomen.

BRM Aarle fase 1

Toegevoegd op 23 juni 2020
Opruimingswerkzaamheden; Opschonen watergangen; Graven, vervoeren en verwerken grond; Verwerken grond; Leggen duikers; Aanbrengen riolering; Verwerken verhardingsfunderingsmaterialen; Verwerken van asfalt; Aanbrengen bestratingen; Inzaaien.

BRM Celsius fase 3

Toegevoegd op 23 juni 2020
Opnemen en aanbrengen open verharding; Opbreken en aanbrengen riolering; Grondwerk; Saneringswerkzaamheden.

BRM Heem van Selis

Toegevoegd op 23 juni 2020
Opruimingswerkzaamheden; Ontgraven, vervoeren, leveren en verwerken van grond; Aanbrengen riolering; Aanbrengen funderingslagen; Aanbrengen asfaltverhardingen.

BRM Den Hoek fase 3 en 4 met geluidswal te Helvoirt

Toegevoegd op 20 april 2020
Voorbereidende werkzaamheden Verwijderen bomen en afrastering Opbreekwerkzaamheden (bovengrondse infra en riolering) Grondwerkzaamheden Rioleringswerkzaamheden (PVC, PP en Betonriolering) Funderingswerkzaamheden Verhardingswerkzaamheden (asfalt en elementverharding) Terreininrichting (keerwand en geluidswal) Diverse bijkomende werkzaamheden

Projecten In de kijker

Van der Zanden staat aan de basis van succesvolle projecten in grond-, weg-, waterbouw en natuurontwikkeling.

Denkt u ons nodig te hebben? Of heeft u een dringende vraag?

Neem vrijblijvend contact op
Top