BezoekadresZandstraat 14a - 5066 CA MoergestelPostadresPostbus 52 - 5066 ZH MoergestelTelefoon013 513 1337Fax013 513 29 10E-mailinfo@vanderzanden.nl   
Nieuws

Herinrichting Beekdal Groote Beerze

Toegevoegd op 9 april 2021
Voorbereidende en opruimwerkzaamheden (begroeiing, kunstwerken, e.d.) Grondwerkzaamheden (inclusief natuurtechnisch grondwerk) Kleine waterbouwkundige constructies Verhardingswerkzaamheden Terreininrichting Groenvoorzieningen Sanering zandvang (perceel 2)

Hydrologische maatregelen Landgoed Wellenseind

Toegevoegd op 30 oktober 2020
Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden (uitmaaien sloten en snoeiwerk) Dempen sloten Verondiepen sloten Ophogen kades rabatsystemen Ophogen bestaande duikers (en waar nodig nieuwe duikers leveren) Uitvoering van bijbehorende werkzaamheden zoals uitvoering hoogtemetingen, afzettingen van wegen en... Lees verder

Stapsteen Woestenberg

Toegevoegd op 1 juli 2020
Opruimingswerkzaamheden; Grondwerkzaamheden; Aanbrengen grondwallen; Inzaaien; Keuring uitvoeren.

Depot Leenderbos

Toegevoegd op 10 juli 2019
Depot (van plantenresten) verplaatsen Depot uitrijden over diverse percelen

Herstel slotgracht Oud Herlaer

Toegevoegd op 25 mei 2018
Verwijderen groenvoorzieningen Ontgraven, vervoeren en verwerken grond Herstellen gracht Inzaaien

Kom Esch, afspraken voortkomend uit grondtransacties

Toegevoegd op 2 februari 2018
Voorbereidende werkzaamheden (o.a. meetwerk en communicatie met omgeving) Sloop- en opruimwerk Grondverzet (o.a. dempen en graven watergangen en ophogen percelen) Aanleg duikers en drainage Aanleg perceelsontsluitingen Planten van bomen Bijkomende werkzaamheden

Herstelmaatregelen visvijver de Leemkuilen

Toegevoegd op 4 september 2017
Het opstellen van uitvoeringscontract met basisovereenkomst, annexen en vraagspecificatie (overeenkomstig de UAV-GC) Het voeren van communicatie met belanghebbenden Het opstellen van uitvoeringsontwerp met de noodzakelijke onderzoeken, berekeningen, tekeningen, werkomschrijving en uitvoeringsplan Het uitvoeren van het... Lees verder

Realisatie Zeeleeuwenverblijf Safaripark Beekse Bergen

Toegevoegd op 19 mei 2017
Het verrichten van grondwerkzaamheden Het aanbrengen van oeverbescherming Het aanbrengen van gresstenen Het aanbrengen van elementverharding Foto's: 2017-05-18 voortgang zeeleeuwenverblijf

Baggeren Klompven en Eikenven te Oisterwijk

Toegevoegd op 6 maart 2017
Baggerwerkzaamheden in het Klompven Baggerwerkzaamheden in het Eikenven Klik hier voor enkele foto's van de baggerwerkzaamheden in het Klompven      

Aanpassing Zandkantse Leij en Zandleij

Toegevoegd op 28 september 2016
Het opstellen van een uitvoeringscontract met basisovereenkomst, annexen en vraagspecificatie (overeenkomstig de UAV-GC) Het voeren van communicatie met belanghebbenden Het opstellen van een uitvoeringsontwerp met de noodzakelijke onderzoeken, berekeningen, tekeningen, werkomschrijving en uitvoeringsplan Het uitvoeren... Lees verder

Maatregelen Van Esschenven, Witven en Goorven

Toegevoegd op 28 september 2016
Het verwijderen van bos en onderbegroeiing Het lokaal plaggen van venoevers Het verwijderen van bestaande stuwen inclusief damwanden Het plaatsen van nieuwe schotbalkstuwen Het uit te voeren werk is gelegen in het Natura 2000 gebied... Lees verder

Herinrichting Buulder Aa en Vispassages Molenheide en Renheide

Toegevoegd op 18 december 2015
ontgraven en afvoeren van verontreinigde waterbodem aanleg van meanders dempen/aanpassen van bestaande loop en watergangen ophogen van percelen en paden aanbrengen van maaiveldverlagingen aanleg van faunapassages en poelen aanleg van duikers aanbrengen van afrasteringen en... Lees verder

Project beekloop Tielebeek te Milsbeek

Toegevoegd op 27 november 2015
engineering van het schetsontwerp en levering van voorbereidingsdocumenten uitwerking schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp met bijbehorende berekeningen realisering van het project onderhoud (3 jaar). Het startsein voor het project werd gegeven op 4 september 2015.  Op de... Lees verder

Herstelwerkzaamheden Glasven en Ansumven

Toegevoegd op 27 september 2015
het verwijderen van bomen het ontgraven, vervoeren en verwerken van slib het plaggen van de venranden het verontdiepen van bermsloten Klik hier voor  foto's van de werkzaamheden. Klik hier voor informatie van Natuurmonumenten over dit... Lees verder

Reconstructie watergang RS377

Toegevoegd op 29 juni 2015
Voor de reconstructie van de Watergangen RS378 en RS377 is Van der Zanden gevraagd een uitvoeringsontwerp op te stellen inclusief tekeningen en een werkomschrijving. Het werk omvatte het aanbrengen van een betonnen U-goot en beschoeiingen... Lees verder

Projecten In de kijker

Van der Zanden staat aan de basis van succesvolle projecten in grond-, weg-, waterbouw en natuurontwikkeling.

Denkt u ons nodig te hebben? Of heeft u een dringende vraag?

Neem vrijblijvend contact op
Top