Blauwe aders Stuivesantplein

LocatieStuivesantplein Tilburg
AanvangMei 2022
StatusIn uitvoering

Omschrijving

Als onderdeel van “De blauwe ader, Tilburgs deltaplan” gaan wij in de Mechtilidsstraat, Stuivesantplein en Vlimmenhoefstraat een nieuw regenwaterriool (Blauwe Ader) aanbrengen om het regenwater gescheiden op te vangen. Aansluitend brengen we ook de nieuwe bestrating, straatmeubilair en groenvoorzieningen aan.


Werkzaamheden

Opruimingswerkzaamheden
Grondwerkzaamheden
Rioleringswerkzaamheden
Verhardingswerkzaamheden
Groenwerkzaamheden
Verplaatsen openbare verlichting
Aanbrengen bebording
Aanbrengen straatmeubilair