Bouw- en woonrijp maken Kloostervelden

LocatieTamboerijn Etten-Leur
Aanvangseptember 2021
StatusIn uitvoering

Omschrijving

Op het voormalige houtproductiebos tussen Tamboerijn en Streek wordt het grootschalige nieuwbouwplan Kloostervelden Etten-Leur gerealiseerd. Er worden 142 woningen gerealiseerd, bestaande uit rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en appartementen.

We gaan starten met het terrein bouwrijp maken. Wat bestaat uit het verwijderen van de bestaande inrichting, het uitvoeren van grondwerkzaamheden en de aanleg van riolering en persleiding. Tot slot worden er bouwwegen aangebracht.

Na de bouw van de woningen gaan we vervolgens de definitieve inrichting aanleggen. Dit houdt in dat we de tijdelijke verharding gaan opbreken en verwijderen. Daarna voeren we het grondwerk uit, brengen we de kolken (putjes naar riolering) aan en leggen we de definitieve bestrating, straatmeubilair, verlichting, vijver en groenvoorzieningen aan. Ook wordt er een fietspad van asfaltverharding aangebracht.


Werkzaamheden

Opruimwerkzaamheden
Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
Het aanbrengen van riolering
Het aanbrengen van persleiding
Het verwerken van funderingsmaterialen
Het verwerken van asfalt
Het aanbrengen van elementenverharding
Het aanbrengen van groenvoorzieningen
Het aanbrengen van straatmeubilair
Bijkomende werkzaamheden