BRM Ekerschot-Noord

LocatieKempenweg Oirschot
AanvangSeptember 2022
StatusIn uitvoering

Omschrijving

Om het woningentekort aan te pakken, gaat Oirschot uitbreiden met de wijk Ekerschot-Noord. Tussen de Kempenweg, de Oude Grintweg en de Peperstraat wordt de nieuwbouwwijk ontwikkeld. Er worden ongeveer 150 woningen gerealiseerd.

In opdracht van de ontwikkelingsmaatschappij gaan we het terrein bouwrijp maken, wat bestaat uit het uitvoeren van grond- en rioleringswerkzaamheden en de aanleg van bouwwegen.


Werkzaamheden

Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden
Het uitvoeren van opruimwerkzaamheden
Het ontgraven, vervoeren, afvoeren en verwerken van grond
Het aanbrengen en verwijderen van duiker en duikerconstructies
Het aanbrengen van rioleringen en uitleggers
Het aanbrengen van steenmengselfunderingen en bouwweg van asfaltbeton
Het treffen van verkeersmaatregelen
Het onderhouden van de gemaakte werken