Herinrichting beekdal Groote Beerze

LocatieWestelbeersedijk Oost-, West- en Middelbeers
AanvangMaart 2022
StatusIn uitvoering

Omschrijving

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze opnieuw inrichten. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Het totale projectgebied is opgesplitst in 3 deeltrajecten;  Traject 1: vanaf de weg De Hoeve tot aan de Broekeindsedijk, Traject 2: vanaf de samenkomst Dalemstroompje en Aa- of Goorloop tot aan de weg De Hoeve, Traject 3: vanaf de Broekeindsedijk tot aan de Aardbossen.

De nieuwe inrichting is nodig om verdroging van het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Daarnaast wil het waterschap het gebied toegankelijker maken voor recreatie. Wij gaan de werkzaamheden in traject 1 en traject 3 uitvoeren.

De beek wordt smaller, ondieper en ook langer door nieuwe bochten in de beek. Hierdoor blijft het water langer in het gebied en kan er meer water in de grond zakken. Hiervoor worden nieuwe meanders uitgegraven, de huidige beek deels gedempt of versmalt.

Tot slot gaan we het projectgebied opnieuw inrichten. Er komt een nieuwe wandelbrug en er worden wandelpaden, poelen en groenvoorzieningen aangelegd.


Werkzaamheden

Voorbereiden en opruimwerkzaamheden (begroeiing, kunstwerken e.d.)
Grondwerken (inclusief natuurtechnisch grondwerk)
Kleine waterbouwkundige constructies
Verhardingswerkzaamheden
Terreininrichting
Groenvoorzieningen
Sanering zandvang