Herinrichting Look-Midden

LocatieDe Messenmaker Veldhoven
AanvangOktober 2021
StatusIn uitvoering

Omschrijving

De gemeente werkt sinds 2011 aan de herinrichting van ’t Look. De herinrichting van de woonwijk wordt in 4 fasen gerealiseerd: ’t Look Noord, ’t Look Zuid, ’t Look Midden en ’t Look hoofdwegen. De vernieuwing van Noord en Zuid zijn reeds uitgevoerd. Enkele jaren geleden hebben

wij de werkzaamheden in Zuid al mogen uitvoeren en nu volgt de volgende fase: Herinrichting ’t Look Midden. Herinrichting van ’t Look midden heeft betrekking op de straten: De Speldenmaker, De Naaldenmaker, De Messenmaker, De Roerenmaker, De Pompenmaker, De Wagenmaker, De Pruikenmaker en De Klokkenmaker.

Tijdens de herinrichting wordt de huidige riolering en huisaansluiting vervangen door een gescheiden rioolstelsel en krijgt de straat een nieuwe inrichting d.m.v. nieuwe wegen, nieuwe parkeervakken, nieuwe trottoirs en groenvoorzieningen.


Werkzaamheden

Verwijderen van beplantingen
Verwijderen van asfaltverhardingen
Verwijderen van elementenverhardingen
Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
Verwijderen bestaande riolering
Aanbrengen gescheiden riolering
Verwijderen en aanbrengen kolken
Aanbrengen van funderingen
Aanbrengen kantopsluitingen
Aanbrengen bestratingen
Aanbrengen asfaltverhardingen
Verwijderen en aanbrengen openbare verlichting