Inrichten speelplaats OBS De Triolier

LocatieWethouder van Hunselstraat Budel
Aanvangapril 2023
StatusOpgeleverd

Omschrijving

In opdracht van de gemeente gaan wij het project “Inrichten speelplaats OBS De Triolier” te Budel uitvoeren.

Het project is op basis van ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ aangenomen, waarbij het beheersen van geluids- en trillingsoverlast door inzet van geluidsarm- en/of uitstootvrij materieel en beheersing overlast door fasering centraal gunningscriteria waren.

Het werk gaan wij gefaseerd uitvoeren waarbij de veiligheid wordt geborgd voor de leerlingen en een slimme fasering wordt toegepast zodat er gedurende de werkzaamheden voldoende speelgelegenheid over blijft.

Om stank- en geluidsoverlast tegen te gaan, werken we ook hier voor een groot deel emmissieloos middels inzet van onze elektrische shovel en overig elektrisch materieel.

Het schoolplein krijgt een geheel nieuwe duurzame uitstraling.


Werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden
Verwijderen groen
Verwijderen meubilair
Verwijderen speeltoestellen
Verwijderen elementenverharding
Uitvoeren grondwerken
Uitvoeren rioleringswerken
Aanbrengen elementenverharding
Aanbrengen meubilair
Aanbrengen groenvoorzieningen
Overige werkzaamheden