Klimaatmaatregelen Hoogeloon – Fase 1

LocatieHoofdstraat Hoogeloon
AanvangMaart 2021
StatusOpgeleverd

Omschrijving

De bewoners van het dorp Hoogeloon ervaren wateroverlast bij hevige regenval. Hiervoor zijn plannen gemaakt om in het gehele dorp gefaseerd klimaatmaatregelen uit te voeren zodat de wateroverlast tegen wordt gegaan en de straten duurzamer zijn ingericht. Wij hebben opdracht gekregen voor het uitvoeren van de 1ste fase.

Dit betreft de straten: De Hoef, Het Vonderke, Bieshof en een gedeelte van de Hoofdstraat.

We gaan nieuw vuilwater en hemelwater riool aanleggen, huisaansluitingen afkoppelen en de straten opnieuw inrichting middels (nieuwe) bestrating.


Werkzaamheden

Opbreekwerkzaamheden
Grondwerkzaamheden
Saneringswerkzaamheden
Aanbrengen elementenverharding
Aanbrengen asfaltverharding
Aanbrengen riolering
Aanbrengen kantopsluitingen
Herstellen elementenverharding
Aanbrengen groenvoorzieningen