Koolhoven EVZ Oude Leij

LocatieKoolhovenlaan Tilburg
AanvangApril 2022
StatusIn uitvoering

Omschrijving

De gemeente en het waterschap werken aan beekherstel en ecologische verbindingszones langs de Oude Leij in Tilburg. De beek voldoet momenteel niet aan de provinciale en Europese normen.
De stroomsnelheid is te laag en de natuurkwaliteit moet beter. De gemeente en het waterschap zien kansen om de beek weer een natuurlijke loop te geven.

De beek krijgt een meer landschappelijk karakter doordat er bochten in worden aangebracht. Dankzij de bochten (meanders) ontstaan wisselende stroomsnelheden in het water, komt er meer dynamiek en schoner water. Dit is goed voor de flora en fauna. Hierdoor kan de beek ook meer water opvangen en afvoeren wanneer er in korte tijd veel regen valt. Zo wordt het risico op wateroverlast verminderd.

Het project is opgedeeld in 4 deelgebieden en wij mogen de werkzaamheden in het traject Oude Leij- Koolhoven uitvoeren. Dit traject loopt van de Bredaseweg tot aan de spoorlijn.


Werkzaamheden

opruimwerkzaamheden (begroeiing, kunstwerken e.d.)
Grondwerken (inclusief natuurtechnisch grondwerk)
Waterbouwkundige constructies
Verhardingswerkzaamheden
Terreininrichting
Groenvoorzieningen