Sloop Van Maerlant College

LocatieOnderwijsboulevard 's-Hertogenbosch
AanvangApril 2021
StatusIn uitvoering

Omschrijving

Aan de Onderwijsboulevard te ’s-Hertogenbosch hebben wij de opdracht gegund gekregen om de totaalsloop van het Van Maerlant College te verzorgen; ook wel bekend als de vroegere LTS. De werkzaamheden bedragen het uitvoeren van de asbestsanerings- en sloopwerkzaamheden. De sloop zal in twee fasen worden uitgevoerd waarbij fase 2 pas kan aanvangen na voltooiing van de nieuwbouw op dezelfde locatie. Zowel in fase 1 als fase 2 hebben we te maken met scholieren die in aangrenzende gebouwen naar school gaan. Veiligheid voor de omgeving en hinder van overlast zijn cruciaal binnen de uitvoering van de asbestsanerings- en sloopwerken.


Werkzaamheden

Asbestsanering
Sloopwerkzaamheden