Waterberging en overstortleiding Luchen 3A

LocatieLuchen Mierlo
Aanvangjuni 2023
StatusIn uitvoering

Omschrijving

In opdracht van de gemeente gaan wij het project “waterberging en overstortleiding Luchen 3A” te Mierlo uitvoeren.

Deelgebied 3A is het gebied tussen de Burgemeester Termeerstraat en de Luchense Wetering. Hier zullen woningen worden gerealiseerd. Het gebied zal groen, duurzaam en gasloos worden ontwikkeld. Ook in dit deelgebied wordt er rekening gehouden met de inpassing van bestaande groen- en waterstructuur.

Voor het project gaan we een groot riool en het overloopgebied voor uitstroom op de Wetering aanleggen. Betreft het aanleg van rioolbuizen met een diameter van Ø1500mm en Ø2000mm met bijbehorende betonputten en grondwerk. Daarnaast wordt er in het werk nog een pompput van ca 60 en 100 kuub groot gemaakt. Tot slot brengen we een onderhoudspad van menggranulaat aan.


Werkzaamheden

Opbreekwerkzaamheden
Het verrichten van grondwerk
Het aanbrengen van infiltratieriool
Het aanbrengen van RWA-riool
Het aanbrengen van een overstortleiding
Werk van algemene aard