BezoekadresZandstraat 14a - 5066 CA MoergestelPostadresPostbus 52 - 5066 ZH MoergestelTelefoon013 513 1337Fax013 513 29 10E-mailinfo@vanderzanden.nl   
Projectinformatie

Diepenstraat, groot onderhoud en aanleg blauwe ader te Tilburg

Toegevoegd op 15 februari 2019

Aanleiding:
De komende periode gaan wij in opdracht van gemeente Tilburg
het  project “Diepenstraat, groot onderhoud en aanleg blauwe ader”
te Tilburg uitvoeren. Onze werkzaamheden worden gecombineerd
uitgevoerd met de nuts (werkzaamheden aan kabels en leidingen).
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast
voor u zo veel als mogelijk te beperken. Wij werken met de nuts in
een aaneengesloten terrein. De nuts gaat steeds 1 fase vooruit,
dus wordt er in 2 fasen tegelijkertijd gewerkt.

Werkzaamheden:
Onze werkzaamheden welke we in de wijk gaan uitvoeren bestaan voornamelijk uit opbreek-, riolerings-, grond- en bestratingswerkzaamheden.

De nutspartijen gaan werkzaamheden aan de gas- en waterleiding uitvoeren. Betreffende woningen worden door Enexis en Brabant Water hierover nog vooraf geïnformeerd.

Planning & gecombineerde uitvoering faseringen:
Fase 1: Bredaseweg 208 t/m inrit Rooi Hartenpark
Fase 1:            5 maart t/m 29 maart

Fase 2: Vanaf inrit Rooi Hartenpark t/m Tarwehof
Fase 1 & 2:    1 april t/m 19 april

Fase 3: Diepenstraat 6 t/m Diepenstraat 28
Fase 2 & 3:   23 april t/m 17 mei  

Fase 4: Diepenstraat 30 t/m Diepenstraat 50
Fase 3 & 4:   20 mei t/m 5 juni

Fase 5: Diepenstraat 50a t/m Diepenstraat 60
Fase 4 & 5:   6 juni t/m 3 juli

Fase 6: Meelstraat 82 t/m Diepenstraat 72
Fase 5 & 6:   4 juli t/m 19 juli

Fase 7: Diepenstraat 74A t/m Diepenstraat 88
Fase 6 & 7:   12 augustus t/m 30 augustus                

Fase 8: Diepenstraat 90 t/m Diepenstraat 108
Fase 7 & 8:   2 september t/m 20 september
Fase 8:         23 september t/m 11 oktober

Bovengenoemde perioden zijn slechts een richtlijn en afhankelijk van voortgang werkzaamheden! Afhankelijk van de snelheid in uitvoering, weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen deze perioden en faseringen afwijken. Rechten kunnen hier niet aan ontleend worden. De fasering staat op de achterzijde van dit informatieblad ook geïllustreerd weergegeven.

Communicatie
Projectleider:                Bert-Jan Smits
Uitvoerder:                    Henry Hardlooper
Omgevingsmanager:   Joop Willems

Telefoonnummer:        013 – 513 13 37   (24/7 bereikbaar)
E-mailadres:                 diepenstraat@vanderzanden.nl

Inzet buurtconciërge:
Tijdens de uitvoering zijn wij continue voor u bereikbaar door inzet van onze buurtconciërge. De taken van de buurtconciërge zijn: bewoners / bezoekers / passanten wegwijs maken, containers verplaatsen, vragen beantwoorden, mensen attenderen op veiligheidsaspecten, tijdelijke verkeersmaatregelen controleren en het opruimen van afval en bouwmaterialen rondom de werklocatie.

Inloop uur in keet:
Iedere woensdag tussen 16:00 – 18:00 uur kunt u met uw vragen in onze keet terecht.
Locatie keet: Op grasveld langs de kruising Diepenstraat / Henriëtte Ronnerstraat.

Bewonersbieven:
U ontvangt gedurende de uitvoering aanvullende bewonersbrieven met uitleg over de werkzaamheden / planning / maatregelen / bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Social media:     
Projectwebsite via www.vanderzanden.nl

Terug naar het overzicht

Projecten In de kijker

Van der Zanden staat aan de basis van succesvolle projecten in grond-, weg-, waterbouw en natuurontwikkeling.

Denkt u ons nodig te hebben? Of heeft u een dringende vraag?

Neem vrijblijvend contact op
Top
Menu