BezoekadresZandstraat 14a - 5066 CA MoergestelPostadresPostbus 52 - 5066 ZH MoergestelTelefoon013 513 1337Fax013 513 29 10E-mailinfo@vanderzanden.nl   
Projectinformatie

Herinrichting Dianabos e.o. te Boxtel

Toegevoegd op 11 februari 2020

Aanleiding:
De komende periode gaan wij in opdracht van gemeente Boxtel
het project “Herinrichting Dianabos e.o.” te Boxtel uitvoeren.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast
voor u zo veel als mogelijk te beperken.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden welke door ons in het kader van de herinrichting worden uitgevoerd bestaan voornamelijk uit het verwijderen van groenvoorziening, opbreek-, riolering-, grond-, verharding-, en asfalteringswerkzaamheden.

Planning & Faseringen
Fase 1: Verwijderen groenvoorzieningen en inritverhardingen
Uitvoering: 17 februari t/m 27 maart

Fase 2: Halderheiweg
(vanaf Moordijk tot Nimrodlaan)
Uitvoering: 4 mei t/m 20 mei

Fase 3: Nimrodlaan
(vanaf Halderheiweg tot kruising Dianabos-Hubertusring)
Uitvoering: 25 mei t/m 5 juni  

Fase 4: Dianabos
(vanaf kruising Nimrodlaan)
Uitvoering: 8 juni t/m 24 juni  

Fase 5: Hubertusring
(vanaf kruising Nimrodlaan)
Uitvoering: 25 juni t/m 10 juli

Fase 6: Halderheiweg
(vanaf Nimrodlaan tot Baandervrouwenlaan)
Uitvoering: 13 juli t/m 28 augustus  

Fase 7: Deklaag asfaltverharding
(gehele projectgebied)
Uitvoering: n.t.b.

Bovengenoemde perioden zijn slechts een richtlijn en afhankelijk van voortgang werkzaamheden! Afhankelijk van de snelheid in uitvoering, weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen deze perioden en faseringen afwijken. Rechten kunnen hier niet aan ontleend worden.

Communicatie
Projectleider:               Bert-Jan Smits
Uitvoerder:                   Henry Hardlooper
Omgevingsmanager:  Joop Willems

Telefoonnummer:      013 – 513 13 37   (24/7 bereikbaar voor noodgevallen)
E-mailadres:               dianabos@vanderzanden.nl

Inzet buurtconciërge:
Tijdens de uitvoering zijn wij continue voor u bereikbaar door inzet van onze buurtconciërge. De taken van de buurtconciërge zijn: bewoners / bezoekers /  passanten wegwijs maken, containers verplaatsen, vragen beantwoorden, mensen attenderen op veiligheidsaspecten, tijdelijke verkeersmaatregelen controleren en het opruimen van afval en bouwmaterialen rondom de werklocatie. De buurtconciërge is te herkennen aan zijn gele hesje. 

Bewonersbrieven:    
U ontvangt gedurende de uitvoering aanvullende bewonersbrieven met uitleg over de werkzaamheden / planning / maatregelen / bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Inloop uur in keet:
iedere 1e en 3 e woensdag tussen 17:00 – 18:00 uur kunt u tijdens het inloopspreekuur ook met uw vragen in onze keet terecht.
Locatie van de keet: Op de kruising Halderheiweg-Nimrodlaan.

Echter wegens uitbraak coronavirus is besloten om het inloopspreekuur tot nader bericht te annuleren om geen aanvullende risico’s te nemen en de richtlijnen van de overheid te volgen.
Gelieve tot nader bericht de andere communicatiemiddelen gebruiken om uw vragen tijdens en na werktijd te stellen.

Omgevingsapp:
www.eentevredenomgeving.nl

Terug naar het overzicht

Projecten In de kijker

Van der Zanden staat aan de basis van succesvolle projecten in grond-, weg-, waterbouw en natuurontwikkeling.

Denkt u ons nodig te hebben? Of heeft u een dringende vraag?

Neem vrijblijvend contact op
Top