BezoekadresZandstraat 14a - 5066 CA MoergestelPostadresPostbus 52 - 5066 ZH MoergestelTelefoon013 513 1337Fax013 513 29 10E-mailinfo@vanderzanden.nl   
Projectinformatie

Herinrichting Leunisdijk te Esch

Toegevoegd op 9 maart 2021

Aanleiding:
Wij als fa. Van der Zanden uit Moergestel gaan in opdracht van gemeente Boxtel het project ‘Herinrichting Leunisdijk’ te Esch uitvoeren. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor u zo veel als mogelijk te beperken.

Werkzaamheden:
Onze werkzaamheden welke we in de wijk gaan uitvoeren bestaan voornamelijk uit opbreek-, riolerings-, grond- en bestratingswerkzaamheden.

Planning:
De daadwerkelijke uitvoering start op maandag 29 maart a.s. We starten aan de Markt-zijde met de kruising Dorpstraat-Marktplein. In ongeveer 22 weken werken we naar de kruising Leunisdijk/Broxven. Hieronder leest u per fase waar de werkzaamheden plaatsvinden en hoe lang ze gaan duren. Buiten de fasen waarin gewerkt wordt, zijn de woningen en bedrijven normaal bereikbaar.

Fase 1a: kruising Dorpstraat tot aan De Schoolakker
Uitvoering: 29 maart t/m eind april

Fase 1b: kruising De Schoolakker t/m kruising Kollenberg
Uitvoering: medio april t/m eind mei

Fase 2: Van Kollenberg tot aan Romeinseberg
Uitvoering: eind april t/m medio juni

Fase 3a: kruising Romeinseberg tot Leunisdijk 41B
Uitvoering: eind mei t/m begin juli

Fase 3b: Leunisdijk 41B tot aan kruising Broxven
Uitvoering: medio juni t/m eind juli

Fase 4: kruising Broxven – einde werk (Leunisdijk 47d)
Uitvoering: begin juli t/m eind september

De maand augustus wordt niet gewerkt in verband met bouwvakantie.

Uiteraard is dit een planning. Weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen invloed hebben op de planning. Wij houden u tijdens de uitvoering periodiek op de hoogte over de voortgang en actuele planning.

Wat betekent dit voor u?
De Leunisdijk wordt gedurende de gehele werkzaamheden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er komt een grote verkeersomleiding om het doorgaande verkeer om Esch heen te leiden. Deze route is voor vrachtverkeer en personenauto’s zonder bestemming in Esch. Deze route zal grootschalig via Haaren en Boxtel worden geleid en zal al bij de N65 en de A2 worden aangegeven.

Voor bewoners en bezoekers van de woonwijken in Esch komt er per fase een kleinere lokale omleidingsroute ingesteld. Per fasering is beschreven waar de werkzaamheden plaatsvinden en hoe lang deze duren. Tijdens de totale duur van het werk zult u soms meer, minder of zelfs geen hinder ondervinden van de werkzaamheden of afsluitingen. We proberen de periodes van hinder zo kort mogelijk te houden.

Als de werkzaamheden in de fasen zijn afgerond en de bestrating is aangebracht is het werkvak weer direct normaal bruikbaar en berijdbaar.

Bereikbaarheid woningen
Als het werkvak in uw deel van de straat is, is uw woning op twee momenten minder goed of tijdelijk niet bereikbaar met de auto. We verzoeken u dan om uw auto dan elders in de wijk of in de straat, maar buiten het werkvak te parkeren. Per fiets en te voet is de woning altijd bereikbaar. Het eerste moment is tijdens de graafwerkzaamheden voor de riolering. Als dit graafwerk klaar is wordt er een puinfundering aangebracht. Via deze puinfundering kunt u dan tijdelijk met de auto uw woning bereiken. Tijdens het werk houden we er rekening mee dat er maar een kruisingsvlak is afgesloten. Zo blijven de woningen bereikbaar voor bestemmingsverkeer en nood-/hulpdiensten. Het tweede moment dat uw woning een aantal dagen niet bereikbaar is, is  als de nieuwe bestrating van de rijbaan wordt aangebracht. Als de bestratingswerkzaamheden in de fase klaar is, is het werkvak weer normaal berijdbaar.

Meer informatie en vragen
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager dhr. Joop Willems, te bereiken via onderstaande communicatiemiddelen:

Telefoonnummer: 013 – 513 13 37
(24/7 bereikbaar voor noodgevallen)

E-mailadres: leunisdijk@vanderzanden.nl

Projectwebsite: Op deze projectwebsite kunt u ook digitaal de projectinformatie, faseringstekening en bereikbaarheidstekeningen inzien.

Terug naar het overzicht

Projecten In de kijker

Van der Zanden staat aan de basis van succesvolle projecten in grond-, weg-, waterbouw en natuurontwikkeling.

Denkt u ons nodig te hebben? Of heeft u een dringende vraag?

Neem vrijblijvend contact op
Top