BezoekadresZandstraat 14a - 5066 CA MoergestelPostadresPostbus 52 - 5066 ZH MoergestelTelefoon013 513 1337Fax013 513 29 10E-mailinfo@vanderzanden.nl   
Projectinformatie

Klimaatmaatregelen fase 1 te Hoogeloon

Toegevoegd op 9 februari 2021

Aanleiding:
De komende periode gaan wij in opdracht van gemeente Bladel het project ‘Klimaatmaatregelen fase 1’ te Hoogeloon uitvoeren.
Onze werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met de nuts (werkzaamheden aan kabels en leidingen). De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor u zo veel als mogelijk te beperken.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden welke door ons uitgevoerd bestaan voornamelijk uit opbreek-, sanerings-,riolerings-, grond- en verhardingswerkzaamheden.

Planning:
Op maandag 1 maart a.s. gaan we starten met de opbreekwerkzaamheden van fase 1A en fase 1B. Dit betreft het gedeelte vanaf De Hoef 12A tot en met Vessemseweg 1A en vanaf Vessemseweg 1A tot en met Hoofdstraat 71. Ter verduidelijking is de faseringstekening ook geïllustreerd opgenomen in de presentatie.

Na het opbreken van de huidige bestrating starten de nutsbedrijven met de werkzaamheden aan kabels en leidingen in fase 1A en wij beginnen wij met het verwijderen van de aanwezige bodemverontreinigingen in het gedeelte vanaf Vessemseweg 1A tot en met Hoofdstraat 71 (fase 1A + fase 1B). Na het verwijderen van de bodemverontreinigingen gaan de nutsbedrijven vervolgens ook starten met de werkzaamheden aan kabels en leidingen in dit gedeelte van de Hoofdstraat (fase 1B). De nutsbedrijven verwachten dat de totale werkzaamheden in fase 1A en 1B ongeveer 6 tot 8 weken in beslag nemen. Meer informatie over de werkzaamheden aan kabels en leidingen en de gevolgen voor u als bewoner worden door de nutspartijen zelf verzorgd.

Doordat de nutsbedrijven voorafgaand aan onze herinrichtingswerkzaamheden al veel werkzaamheden aan kabels en leidingen moeten uitvoeren in fase 1A + fase 1B, zal dit gedeelte van de Hoofdstraat voor een lange periode open liggen.

Om de woningen, bedrijven en bestemmingsverkeer Akkerstraat en de achterliggende straten tijdens deze periode toch zo lang mogelijk goed bereikbaar te houden, leggen wij na de saneringswerkzaamheden een tijdelijke rijplatenbaan aan in de Hoofdstraat vanaf zijde Casterseweg (in fase 1B). Over deze tijdelijke rijplatenbaan blijven de woningen en bedrijven gedurende de nutswerkzaamheden nog goed bereikbaar.

Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden gaan wij vervolgens starten met de grond- en rioleringswerkzaamheden in fase 1A. We starten bij De Hoef 12A en werken richting Vessemseweg 1A. Aansluitend aan de rioleringswerkzaamheden wordt de bestrating aangebracht.

Vervolgens werken we vanuit Vessemseweg 1A richting Hoofdstraat 71 (fase 1B) achter de nuts aan.

Middels aanvullende bewonersbrieven zult u van tijd tot tijd geïnformeerd worden over de volgende fasen en uit te voeren werkzaamheden.

Projectteam & omgevingsmanagement:
Hieronder staan de contactgegevens van het projectteam en wordt toegelicht hoe wij u gaan informeren en hoe u ons kunt bereiken voor het stellen van vragen.

Projectteam gemeente
Projectleider gemeente: Leo Vennix
Toezichthouder gemeente/RA Infra: Danny Peemen
Werkvoorbereider RA Infra: Harrie van Zalingen
Telefoonnummer gemeente: +31 884970539
Projectwebsite RA Infra: www.rainfra.nl/project/hoogeloon

Projectteam Van der Zanden
Projectleider Van der Zanden: Bert-Jan Smits
Uitvoerder Van der Zanden: Mart van der Zanden
Omgevingsmanager Van der Zanden: Joop Willems

Telefoonnummer Van der Zanden: 013 – 513 13 37
E-mailadres Van der Zanden: hoogeloon@vanderzanden.nl
Omgevingsapp Van der Zanden: www.eentevredenomgeving.nl
Projectwebsite Van der Zanden: www.vanderzanden.nl

Telefoonnummer: 013 – 513 13 37 
Het telefoonnummer Van der Zanden is 24/7 bereikbaar voor calamiteiten.

Project E-mailadres: hoogeloon@vanderzanden.nl
Voor het project hebben wij een project specifiek emailadres opgesteld. Dit emailadres is gekoppeld aan de mailbox van omgevingsmanager Joop Willems. Na ontvangst van een e-mail kan er vervolgens z.s.m. actie worden ondernomen.

Omgevingsapp: www.eentevredenomgeving.nl       
Op de digitale omgevingsapplicatie staat alle actuele informatie van het project weergegeven. Via de omgevingsapp kunt u ook uw vragen stellen, melding indienen of feedback geven.
Als u gebruik wil maken van de omgevingsapp en op de hoogte wil blijven van actuele informatie, bewonersbrieven en andere meldingen kunt u zich bij de omgevingsapp aanmelden.
Zo blijft u altijd up-to-date over de werkzaamheden en planning van het project. U kunt zich aanmelden via www.eentevredenomgeving.nl

Bewonersbieven:      
U ontvangt gedurende de uitvoering bewonersbrieven met uitleg over de werkzaamheden, planning, maatregelen, inzameling afvalcontainers, bereikbaarheid en gevolgen voor u als bewoner/ondernemer.

Projectwebsite: www.vanderzanden.nl        
Op onze website kunt u onder het kopje projectinformatie ook digitaal alle projectinformatie inzien.

Projectwebsite  RA Infra: www.rainfra.nl/project/hoogeloon      
Op de website van adviesbureau RA Infra staat alle informatie over de klimaatmaatregelen Hoogeloon. Hier staat niet alleen informatie over fase 1 weergegeven maar ook over de toekomstige fasen die nog uitgevoerd gaan worden in Hoogeloon.

Terug naar het overzicht

Projecten In de kijker

Van der Zanden staat aan de basis van succesvolle projecten in grond-, weg-, waterbouw en natuurontwikkeling.

Denkt u ons nodig te hebben? Of heeft u een dringende vraag?

Neem vrijblijvend contact op
Top