Realisatie De Groene Long

Projectinformatie

De gemeente Bladel heeft ons als aannemer gevraagd om het project “Realisatie De Groene Long” uit te voeren. Dit doen we samen met Stichting De Groene Long. In deze stichting zijn Stichting Het Groene Goud, Pius X-college, Vrienden van de Kinderboerderij en klankbordgroep omwonenden verenigd.

Werkzaamheden:
Wij gaan in het gebied De Groene Long straten opbreken, riolering aanleggen, grondwerk verrichten en weer opnieuw bestraten. Daarna planten we bomen en struiken en zaaien we gras in.

Planning:
Op maandag 2 mei 2022 starten we met het aanleggen van de inrit en persleiding aan de Postelweg. Op 9 mei maken we in opdracht van Pius X-college een start met het hoofdgebouw op het terrein. We verwachten hiermee tot het einde van het jaar bezig te zijn. Verder gaan we samen met Stichting De Groene Long grondwerkzaamheden uitvoeren, leggen we paden en bruggen aan en houden we ons bezig met de inrichting van het gebied.

In het laatste kwartaal van dit jaar leggen we de riolering en het parkeerterrein voor het hoofdgebouw aan. Bij de kruising Rond Deel en Beemdstraat plaatsen we ook nog een nieuwe rioleringsput.

Gevolgen:
Tijdens de bouw en inrichtingswerkzaamheden van het projectgebied blijft de bestaande zelfoogstuinderij het Groene Goud in het projectgebied gewoon bereikbaar voor gebruik en bezoek. Gelieve wel rekening te houden met het aanwezige bouwverkeer.

Contact:
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met Joop Willems via telefoonnummer 013-5131337.

 

Heb je vragen over dit project of wil je meer informatie? Bereik ons via onderstaande contactpersoon.


Joop

Willems

Omgevingsmanager

Downloads
Bewonersbrief start werkzaamheden Groene Long