BezoekadresZandstraat 14a - 5066 CA MoergestelPostadresPostbus 52 - 5066 ZH MoergestelTelefoon013 513 1337Fax013 513 29 10E-mailinfo@vanderzanden.nl   
Projectinformatie

Reconstructie Van de Coulsterstraat Tilburg

Toegevoegd op 24 januari 2020

Aanleiding:
De komende periode gaan wij in opdracht van gemeente Tilburg het project “Reconstructie Van de Coulsterstraat” te Tilburg uitvoeren.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor u zo veel als mogelijk te beperken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden welke we in de wijk gaan uitvoeren bestaan voornamelijk uit opbreek-, riolerings-, grond- en bestratingswerkzaamheden.

Planning en fasering
Fase 1: Aanleg tijdelijke parkeerplaatsen Kruisvaardersstraat
Uitvoering: gereed

Fase 2: Kruisvaardersstraat (Hertogstraat–Van de Coulsterstraat)
Uitvoering: gereed

Fase 3: Kruisvaardersstraat (Van de Coulsterstraat–Vendeliersstraat)
Uitvoering: gereed

Fase 4: Van de Coulsterstraat (Kruisvaardersstraat–Slotstraat)
Uitvoering: 14 april t/m 26 mei

Fase 6A: Slotstraat (Van de Coulsterstraat–Vendeliersstraat)
Uitvoering: 29 april t/m 5 juni

Fase 5B: Burchtstraat (kruising Hertogstraat)
Uitvoering: 8 juni t/m 19 juni

Fase 5A:Burchtstraat (Van de Coulsterstraat–Hertogstraat)
Uitvoering: 22 juni t/m 10 juli

Fase 6B: Slotstraat (Restant naast speeltuin)
Uitvoering: 13 juli t/m 17 juli

Fase 7: Van de Coulsterstraat (Slotstraat–Tournooistraat)
Uitvoering: 24 augustus t/m 22 september

Fase 8: Van de Coulsterstraat (Tournooistraat–Leenheerstraat)
Uitvoering: 23 september t/m 5 november

Fase 9: Tournooistraat (Van de Coulsterstraat–Vendeliersstraat)
Uitvoering: 6 november t/m 2 december

Fase 10: Kruisvaarderstraat–speeltuin
Uitvoering: 3 december t/m 16 december

Bovengenoemde perioden zijn slechts een richtlijn en afhankelijk van voortgang werkzaamheden! Afhankelijk van de snelheid in uitvoering, weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen deze perioden en faseringen afwijken. Rechten kunnen hier niet aan ontleend worden. De fasering staat op de achterzijde van dit informatieblad ook geïllustreerd weergegeven.

Communicatie
Projectleider: Bert-Jan Smits
Uitvoerder: Henry Hardlooper
Omgevingsmanager: Joop Willems

Telefoonnummer: 013 – 513 13 37 (24/7 bereikbaar voor noodgevallen)
E-mailadres: coulsterstraat@vanderzanden.nl

Inzet buurtconciërge:
Tijdens de uitvoering zijn wij continue voor u bereikbaar door inzet van onze buurtconciërge. De taken van de buurtconciërge zijn: bewoners / bezoekers /  passanten wegwijs maken, containers verplaatsen, vragen beantwoorden, mensen attenderen op veiligheidsaspecten, tijdelijke verkeersmaatregelen controleren en het opruimen van afval en bouwmaterialen rondom de werklocatie.

Bewonersbieven:
U ontvangt gedurende de uitvoering aanvullende bewonersbrieven met uitleg over de werkzaamheden / planning / maatregelen / bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Inloop uur in keet: 
Iedere woensdag tussen 16:00 – 18:00 uur kunt u tijdens het inloopspreekuur ook met uw vragen in onze keet terecht.

Echter wegens uitbraak coronavirus is besloten om het inloopspreekuur tot nader bericht te annuleren om geen aanvullende risico’s te nemen en de richtlijnen van de overheid te volgen. Gelieve tot nader bericht de andere communicatiemiddelen gebruiken om uw vragen tijdens en na werktijd te stellen.

Terug naar het overzicht

Projecten In de kijker

Van der Zanden staat aan de basis van succesvolle projecten in grond-, weg-, waterbouw en natuurontwikkeling.

Denkt u ons nodig te hebben? Of heeft u een dringende vraag?

Neem vrijblijvend contact op
Top